(1)
ทองเหลี่ยวเ.; สุภเวชย์ส.; อบแพทย์อ. ผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล โดยการรังวัดด้วยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบ โครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network). ncce27 2022, 27, SGI09-1.