คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

Principal Contact

กองบรรณาธิการ NCCE27
ฝ่ายจัดการประชุม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เบอร์โทร 054-466-666 ต่อ 3391

Support Contact

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เบอร์โทร 054-466-666 ต่อ 3391